ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε για τα χαρακτηριστικά των ζωδίων, για το τι αντιπροσωπεύει ο κάθε πλανήτης, τι σημαίνει η θέση του κάθε πλανήτη στα ζώδια & στους οίκους καθώς και τι αντιπροσωπεύει ο κάθε οίκος.

Με τα μαθήματα αστρολογίας θα μπορείτε να ερμηνεύετε μόνοι σας τον γενέθλιο αστρολογικό σας χάρτη  και τις διελεύσεις των πλανητών.

 

Αστρολογικός χάρτης

Φτιάξτε τον αστρολογικό σας χάρτη και διαβάστε πώς ερμηνεύεται η παρουσία των πλανητών στα ζώδια και στους οίκους. Η ερμηνεία των πλανητικών θέσεων του γενέθλιου ωροσκοπίου μάς βοηθά να κατανοήσουμε τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του ατόμου.